Ejendommens kommunikation samlet på ét sted

Mere end 200.000 brugere benytter i dag ProBo til bl.a. beskeder, dokumentdeling, bilagsgodkendelse, økonomisk overblik, booking, ID-legitimering og digitale underskrifter og meget mere. Derudover kan foreningen afholde generalforsamlinger digitalt.

Læs mere

For beboere og bestyrelser

Vi gør det nemmere at være bestyrelsesmedlem


ProBo er markedets bedste platform til håndtering af kommunikationen på ejendommen. Her er al kommunikation og information om ejendommen samlet på én GDPR-sikker platform. ProBo er rollestyret så uanset om du er bestyrelsesmedlem, andelshaver, ejer, lejer, vicevært, revisor, administrator eller har en helt anden rolle, har du adgang til præcis den information og de værktøjer du har brug for og ret til.

Læs mere om Probo

For administrationsselskaber

Spar tid og ressourcer på administration af dine ejendomme


Med ProBo kan du administrere mere for mindre. Samtidigt får du gladere beboere og bestyrelser uanset hvordan de bor. Platformen er udviklet i samarbejde med mere end 45 administrationsselskaber. Vi har fokus på maksimal effektivitet i administrationsprocesserne og større oplevet servicegrad hos beboerne. Resultatet er en enkel, økonomisk og GDPR-sikker platform med tidsbesparende værktøjer til administrator og en vifte af selvbetjeningsløsninger til beboere, bestyrelser, viceværter, revisorer og andre interessenter på ejendommen. Så uanset om du administrerer andelsboligforeninger, ejerforeninger, udlejningsejendomme eller almene boliger vil du få en øjeblikkelig gevinst ved at benytte ProBo.